ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สร้างช่อง TikTok เงินล้าน ต้องทำแบบนี้
หมวด : บริหารการตลาด
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : วีระยุทธ เชื้อไทย
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : กระแส TikTok มาแรงมากในเวลานี้แรงจนโค่น Facebook ได้สำเร็จ โดยใช้ระยะเวลาเพียงไม่กี่่ปี กลายเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มีผู้ใช้บริการทั่วโลกมากที่สุด ความแรงขนาดนี้คือเครื่องบ่งชี้ว่า “กระแส” บนโลกออนไลน์กำลัง จะเปลี่่ยนไป ความนิยมชมชอบที่่นับวันจะสูง มากขึ้้นคือ “โอกาส” ที่่ไม่ควรมองข้าม ในการสร้างธุรกิจ การสร้างแบรนด์การสร้างเงินล้านเชื่่อว่าหลายคนมองเห็นโอกาส แต่ไม่รู้ว่าจะใช้โอกาสสร้างสิ่งที่ปรารถนาได้อย่างไรเพราะไม่รู้วิธีการ ไม่รู้เทคนิค ไม่เข้าใจกลยุทธ์ “สร้างช่อง TikTok เงินล้าน ต้องทำแบบนี้้ คือหนังสืือที่่จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนที่่มองเห็นโอกาสคนที่่ต้องการสร้างเงินล้าน ต้องการสร้างแบรนด์ ต้องการสร้างธุรกิจเพราะอาจารย์กุ้ง วีระยุทธ เชื้้อไทย เจ้าของช่อง “ลุงกุ้งคุยข่าว” ซึ่ง เป็นช่องของคอการเมือง บางคลิปมียอดวิวนับล้านจะมาเล่าทุกเทคนิคอย่างละเอียด นับตั้งแต่ Mindset ในการทำ TikTokการทำคลิปให้ปังมียอดแสนวิวการสร้างธุรกิจใน TikTok ฯลฯสุดท้ายขอให้คุณผู้อ่านนำเทคนิคเหล่านี้ไปปรับใช้ เพื่อให้ยอดขายทะลุเป้าตามที่ต้องการครับ