ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ศัพท์เกาหลี ไทย อังกฤษ ในชีวิตประจำวัน
หมวด : ภาษาศาสตร์
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : ปาร์คอึนมิน
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : การเรียนภาษาต่างประเทศนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพราะเป็นการสร้างโอกาสสำหรับใครหลายๆ คนให้มีงานทำที่ดี ดังนั้น คำศัพท์ ไวยากรณ์หรือบทสนทนาจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิดความเชี่ยวชาญในการเรียนมากขึ้น “ศัพท์เกาหลี ไทยอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน” เล่มนี้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ผู้เริ่มเรียนภาษาเกาหลีมีพื้นฐานที่ดีขึ้นทางสำนักพิมพ์ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อช่วยให้ท่านสามารถรู้ศัพท์เกาหลีได้อย่างทันใจและจุใจสำนักพิมพ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า บันไดขั้นแรกที่จะนำไปสู่โลกของภาษาเกาหลี “ศัพท์เกาหลี ไทยอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน” เองจะช่วยปูพื้นฐานที่ดีให้กับตัวท่านเอง เพื่อให้คุณสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้อย่างเชี่ยวชาญต่อไป