ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

จากภูมิปัญญาชาวบ้าน...สู่นวัตกรรมใหม่ การปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร
หมวด : การเกษตรกรรม
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : จันทรา อู่สุวรรณ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ดิน คือ พระแม่ธรณี เป็นสิ่งที่มีบุญคุณต้องเคารพบูชา,และเป็นทรัพยากรสำคัญซึ่งเป็นแหล่งผลิตปัจจัยที่มีความจำเป็นของมนุษย์ เช่น ใช้ในการเป็นพื้นฐานในการก่อสร้างบ้านเรือน เป็นพื้นที่ปลูกยารักษาโรคต่างๆเป็นแหล่งผลิตอาหาร เป็นต้น นอกเหนือสิ่งอื่นใดถ้าดินถูกทำลายจะไม่มีอะไรสามารถทดแทนได้เลย เมื่อดินสูญเสียแร่ธาตุหรือขาดความอุดมสมบูรณ์ไป จึงไม่สามารถพื้นฟูดินให้กลับพื้นให้เหมือนเดิมได้ในระยะเวลาอันสั้นประเทศไทยเป็นประเทศที่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ พื้นดินจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการใช้เป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร ซึ่งพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการเกษตรได้ถูกนำมาใช้แทบหมดลิ้นแล้ว เหลือแต่พื้นที่ที่มีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเดิมของดินในพื้นที่นั้นๆ เช่นดินเค็มจัด ดินเปรี้ยว หรือแม้แต่การปนเปื้อนสารเคมีในดิน เป็นต้น แล้วเราจะจัดการกับดินในพื้นที่นั้นอย่างไร การปรับปรุงดินเพื่อการเกษตร เล่มนี้จะสามารถช่วยแก้ที่ดินมีปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในเล่มอัดแน่นด้วยเนื้อหาที่ผู้เขียนแนวทางการปรับปรุงดิน ในพื้นที่ได้รวบรวมและคัดสรรมาเพื่อเกษตรกรไทยอาทิดินที่เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืช แนวทางการปรับปรุงดินเพื่อใช้ในการเกษตร ปุ๋ยและวัสดุเพื่อการปรับปรุงดิน วิธีการจัดการกับดินที่มีสารปนเปื้อน การจัดการดินอย่างมีประสิทธิภาพก่อนการใส่ปุ๋ย เป็นต้นซึ่งผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านไม่มากก็น้อย