ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

สนทนาคล่อง ไวยากรณ์เป๊ะ 200 สถานการณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
หมวด : กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : -
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์  :  รู้รอบ พับลิชชิ่ง  ราคาปก  :  345  บาท  ในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์ค ภาอังกฤษไม่ได้มีความสำคัญแค่ในด้านการเรียนการสอนเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการติดต่อสื่อสารพูดคุย การทำงาน การใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาษาอังกฤษจะมีความสำคัญมากขึ้นจนไม่อาจปฏิเสธได้ แต่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย หรือหากจะมีอยู่บ้างก็น้อยนิดจนไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ หลายคนคิดว่าการเรียนภาษาอังกฤษให้เข้าใจจนสามารถนำไปใช้ไดจริงนั้นเป็นเรื่องยากจนแทบเป็นไปไม่ได้ อาจต้องเสียเงินจำนวนมาในการเรียนตามสถาบัน หรืออาต้องใช้เวลาเรียนอันยาวนานเป็นหลายเดือน หรือหลายปี ด้วยความคิดเหล่านี้ หลายคนจึงท้อแท้ ไม่มั่นใจ และหมดกำลังใจก่อนจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง นอกจากการเรียนภาอังกฤษในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยแล้ว ในปัจจุบันแหล่งที่จะให้ความรู้ภาษาอังกฤษมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง อันได้แก่โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หรือแม้กระทั่งแผ่นพับโฆษณา ซึ่งความรู้ที่ผู้เรียนได้รับนั้นอาจแตกต่าง และน่าสนใจกว่าการเรียนจากตำรับตำราในโรงเรียนหรือ มหาวิทยาลัยด้วยซ้ำ  หนังสือ สนทนาคล่อง ไวยากรณ์เป๊ะ 200 สถานการณ์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ได้ถูกจัพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับนักเรียนนักศึกษา รวมไปจนถึงผู้ที่มีความสนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองมีทัศนคติเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษที่ดี และทำให้การเรียนภาอังกฤษมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาภายในเล่มจะสรุปหลักไวยากรณ์สำคัญในรูปแบบที่กระชับ เข้าใจง่าย ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษที่มักพบเจอในชีวิตประจำวัน ถึง 202 ตัวอย่าง ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือเล่มนี้ ผู้เรียนจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นทั้งด้านไวยากรณ์และพูดได้อย่างแน่นอน  ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com