ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

[title]
Ratings :
0
No votes yet

ลูกอีสาน
หมวด : เรื่องสั้น
สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์โป๊ยเซียน
ผู้แต่ง : คำพูนบุญทวี
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ลูกอีสาน เป็นเรื่องที่มีค่า มีรสชาติ ผมจึงนำมาลง ฟ้าเมืองไทย มีคนนิยมโดยเฉพาะชาวอีสาน เมื่อได้ ซีไรท์ จึงถือเป็นเกีรยติ์ของคำพูนและชาวอีสานทั้งมวล "