ข้อมูล eBook

ชื่อ: ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน 2 +CD

ผู้แต่ง: ดอนสัน ปงผาบ

หมวดหลัก: วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ใช้ประกอบการเรียนการสอนในวิชา ไมโครคอนโทรลเลอร์และการประยุกต์ใช้งาน โดยเนื้อหาประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมควบคุมสัญญาณไฟจราจร การควบคุมหลอดแสดงผล 7 ส่วน การควบคุมสเต็ปเปอร์มอร์เตอร์ การควบคุมรีเลย์ การควบคุมดีซีมอร์เตอร์ การควบคุมแขนกล หุ่นยนต์เดินตามเส้นควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ และอื่นๆ เรียบเรียงตามลำดับเนื้อหา เขียนอธิบายสรุปเป็นขั้นตอน มีตัวอย่างและซีดีสื่อการสอนประกอบเพื่อเพิ่มความเข้าใจ