ข้อมูล eBook

ชื่อ: สนุกคัดอักษรจีน

ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม

หมวดหลัก: ภาษาศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

เขียนอักษรจีนอย่างไรให้สวย ? สนุกกับการเขียนอักษรจีน เข้าใจที่มาและพื้นฐานของขีดหรือเส้นแต่ละเส้น ฝึกเขียนตามลำดับขีดให้คล่อง หมั่นคัดอย่างสม่ำเสมอจนสามารถเขียนได้อย่างเป็นธรรมชาติ