ข้อมูล eBook

ชื่อ: สาวิตรี (ฉบับการ์ตูน)

ผู้แต่ง: กวิตา ถนอมงาม

หมวดหลัก: หนังสือเด็ก-นิทาน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"สาวิตรี" เป็นเรื่องที่แทรกอยู่ในมหากาพย์ภารตะ รัชกาบที่ 6 ทรงนำเนื้อเรื่องมาแต่งเป็นความเรียงร้อยแก้วและบทละครร้อง ซึ่งมีเนื้อหาให้ข้อคิดในเรื่องคุณธรรมความดีงาม ความเพียรพยายาม การใช้สติปัญญาและไหวพริบในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้จึงถูกหยิบยกให้เป็นหนังสือ เลือกอ่านนอกเวลาวิชาภาษาไทย เพื่อให้เยาวชน นำข้อคิดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน