ข้อมูล eBook

ชื่อ: เสียดินแดนให้จักรวรรดินิยมในสมัยล่าอาณานิคม พิมพ์ครั้งที่ 2

ผู้แต่ง: สายสกุล  เดชาบุตร

หมวดหลัก: ประวัติศาสตร์

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"การสูญเสียดินแดนในยุคที่
การล่าอาณานิคมจากตะวันตก
กำลังรุ่งเรือง ภายใต้การดูดกลืน
ประเทศเพื่อบ้านจากมหาอำนาจ
แต่ไทยยังสามารถรักษาความ
เป็นชาติได้อย่างเข้มแข็ง แม้นจำ
ต้องเฉือนแผ่นดินบางส่วนไป
"