ข้อมูล eBook

ชื่อ: ใช้เวลาว่างสร้างเงินล้าน

ผู้แต่ง: ฐิตารีย์ ประดิษฐพลการ

หมวดหลัก: บริหารธุรกิจ-การเงิน

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

ความลับของคนรวยในคราบมนุษย์เงินเดือน คือ การบริหารเวลาว่างให้เป็นเงินล้านสร้างธุรกิจหรือลงทุนให้ออกดอกผลอย่างต่อเนื่อง

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
2017-07-18 13:05