ข้อมูล eBook

ชื่อ: ฝึกจิต... ชีวิตเปลี่ยน

ผู้แต่ง: อรรถจาโร  ภิกขุ  

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

จิต คือ บ่อเกิดของการสร้างสรรค์
สมาธิ คือ พลังมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติมอบให้
สองสิ่งนี้ ทำให้มนุษย์มีศักยภาพที่กว้างใหญ่ไพศาล สุดจะพรรณนาได้ มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้มากมาย ถ้าหากจิตใจได้รับการขัดเกลาเคี่ยวกรำให้เกิดสมรรถนะ