ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: มะนาวสู้แล้งนอกฤดู

ผู้แต่ง: มนตรี แสนสุข

หมวดหลัก: การเกษตรกรรม

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

มะนาว พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรสามารถลงทุน และสร้างผลกำไรให้อย่างน่าชื่นใจ หนังสือเล่มนี้ รวบรวมทุกขั้นตอนและเรื่องราวของการทำสวนมะนาวจากประสบการณ์ตรงของเกษตรผู้ประสบความสำเร็จ