ข้อมูล eBook

ชื่อ: บันทึกพระป่า ๒ ลึกสู่เปิดเผย

ผู้แต่ง: ส.ชิโนรส

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติแบบไหน สำนักไหน และอาจารย์ใด
ทำจิตให้สงบสรุปได้ ๒ อย่าง กระจุกกับกระจาย
หนังสือเล่มนี้ จะเฉลยให้คุณ ‘รู้’ อย่างหมดเปลือก

ปิดบันทึกภาวนา ภายในเล่มคุณจะได้พบกับ...

• วิถีทางแห่งสมาธิ และเลือกให้เหมาะกับจริตแต่ละคน
• การนำความสงบไปพิจารณาให้เกิดปัญญา
• พิจารณากายใจ จนนำไปสู่การรู้ตามความเป็นจริง
• วิธีการปล่อยวาง ว่างเบา พ้นทุกข์ได้ทั้งหมด
"