ข้อมูล eBook

  • [title]

ชื่อ: บันทึกพระป่า ๑ ลับแต่ไม่ลึก

ผู้แต่ง: ส.ชิโนรส

หมวดหลัก: ศาสนาและปรัชญา

คงเหลือ: 1

เนื้อหา

"“ต้นผิด ปลายจะถูกได้อย่างไร”
หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

จิตที่สงบนิ่งเป็นหนึ่ง
จะสร้างสุขภายในที่เต็มอิ่ม เต็มใจ
อย่างที่มนุษย์ไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน!

เปิดบันทึกสมาธิ ภายในเล่มคุณจะได้พบกับ...

• การวางใจให้ถูกต้องก่อนทำสมาธิ
• หลักการเกี่ยวกับสมาธิ
• ผู้อ่านเข้าใจการวางท่าทีที่ถูกต้องต่อการปฏิบัติ
และเข้าใจเกี่ยวกับสมาธิทั้งหมด
• องค์ธรรมแห่งสมาธิทั้งมวล
"